In de schaduw van Franciscus

In het achtuurjournaal van dinsdag 10 januari werd aandacht besteed aan de geschiedenis van de kapucijnen. Broeder Philippus, die onder anderen aan het woord kwam, is degene die het kunstwerk heeft geschilderd dat het omslag van In de schaduw van Franciscus siert, het boek over de geschiedenis van de kapucijnen in Nederland.

In Trouw van 3 januari verscheen een groot interview met de kerkhistoricus Jan Jacobs, de auteur van het boek, dat op 3 december 2016 verscheen.

De kapucijnen – een bescheiden orde, extremer in hun armoedebeleving dan hun 'grote broer' de franciscanen' – 'werkten aan de onderkant en de achterkant van de samenleving. Nederland heeft veel aan hen te danken. Ze hebben de grondslag gelegd voor het jongerenwerk in verschillende steden.'

In de schaduw van Franciscus is een lijvig maar zeer leesbaar boek over een veelkleurige en soms eigengereide broederschap van denkers maar vooral doeners die in de schaduw van Franciscus zich hebben ingezet voor mensen in de marge.

De orde staat op het punt te verdwijnen uit Nederland. Broeder Fructuosus: 'We hebben ons werk gedaan, we kunnen gemist worden.' Jan Jacobs: 'Die uitspraak van Fructuosus zegt iets over de in zijn ogen relativiteit van de orde. Het is blijkbaar Gods wil die ervoor zorgt dat ze geen aanwas meer krijgen. (...) En dat gebeurt nota bene in een periode dat we een paus hebben die een eenvoudig leven leidt. Daar zijn de kapucijnen erg blij mee, maar het is voor hen te laat om mee te liften op de populariteit van de paus. Dat stemt ook mij weemoedig.'